Alles wat met bassen te maken heeft is welkom!

General Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Hoogte bas

Daar valt toch wel iets over te zeggen: de meeste bassisten vinden het fijn als de kop ongeveer ter hoogte van de wenkbrauwen begint.