Alles wat met bassen te maken heeft is welkom!

General Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
Tempo's en de relativiteit ervan

Valt me op dat muzikanten zich vaak druk maken over het tempo, terwijl ik me eigenlijk al jaren niet meer bekommer om versnellingen en vertragingen. Dan kijk ik dus niet begrijpend om me heen. Ze maken zich dan bijvoorbeeld druk om de vraag of het tempo aan het eind van het nummer wel hetzelfde is als in het begin. Die vraag zinde me al heel lang niet en ik ben er eindelijk achter waarom. Het gaat er niet om of het tempo steeds hetzelfde blijft, maar of het een muzikale functie heeft als dat niet zo is! Zo versnelt het tempo vaak als er een bijzonder wilde solo gespeeld wordt. Het zou onnatuurlijk zijn om dat te gaan zitten afremmen (ik heb trouwens gemerkt dat het afremmen van een tempoversnelling niet werkt als de andere muzikanten niet hetzelfde doel hebben). Een vertraging kan ook perfect een muzikaal doel dienen: bijvoorbeeld om meer rust te brengen in de muziek.
Natuurlijk: als het tempo verandert zonder dat er sprake is van een muzikale functie, is dat foute boel.