Alles wat met bassen te maken heeft is welkom!

General Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
84 kwarten

Een jaar of vier geleden heb ik de notitie "84 kwarten" geschreven waarin een technische oefening voor basgitaar en contrabas beschreven wordt om in alle toonaarden en alle posities te leren spelen. Hierbij wordt uitgegaan van de kwartencirkel en worden akkoorden gebruikt die telkens een kwart hoger zijn.

Onlangs ben ik begonnen om deze oefening ook op trompet te spelen maar daarbij bleek dat het gemakkelijker was om twee in plaats van één maat per akkoord te gebruiken. Ik heb de oefening daarom aangepast en uitgebreid.

Aan Philip heb ik gevraagd om deze vernieuwde oefening op te nemen als een nieuwe basles maar dat bleek niet mogelijk te zijn omdat dan de structuur van het originele Word-bestand verloren gaat. Daardoor is de oefening niet meer handig te lezen. Maar Philip heeft hem toch op zijn site gezet. Je komt er via:
http://baumgarten.nl/84 kwarten.doc
Vergeet niet de spatie tussen 84 en kwarten.
Het originele Word-bestand kan eventueel ook per e/mail bij mij opgevraagd worden. Ieder is vrij om de oefening met leerlingen op basles te gebruiken.

Geef het niet te snel op als het niet meteen wil lukken. Op contrabas is de oefening een stuk lastiger dan op basgitaar. Op trompet is hij nog veel lastiger maar na een dag oefenen begint het toch al aardig te lukken.

Ik hoop dat iemand er wat aan heeft.
Adriaan Kragten

Re: 84 kwarten

Mooi hoor. Dan mag je ook deze oefening nog wel eens noemen: baumgarten.nl/modulaties.doc.