Alles wat met bassen te maken heeft is welkom!

General Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
intonatie

40 Jaren geleden bezat ik een Fender jazz bass, sunburst waar ik mijn jeugd 15 jaar met veel plezier op speelde, van Zappa tot BST. Inmiddels heb ik alweer 20 jaar een Rautmann K-bass, gekocht in Huissen.

Een misverstand is dat je fretinstrumenten niet zou kunnen intoneren. Met name bij legato passages is bijv.een vibrato te gebruiken. Op een K-bass is in Arco passages de toonvorming kwalitatief beter asl bij pizzicatie dus ook beter te corrigeren.

Stem je fretbas af op A=440/441 Hz , beweeg je als een violist en zoek aansluiting op de gemiddelde A afwijking in je omgeving. Of koop anders een K-bass.

Het goed intoneren van lagere frequenties kost altijd meer tijd omdat lagere frequenties trager en minder goed hoorbaar zijn. Daarentegen heb je wel wat meer bewegings vrijheid in het Vibrato .

De lage E en A snaren wel goed afstemmen maar pas op met 2e en 3e flagoletten.

Liever eerst de octaven van G en D snaar afstemmen en de reine quinten laten stralen.

Bovendien zijn er nog fijn afstemmers.Als dat lengte bepalende schroefjes zijn is het al gauw te veel of te weinig.Tot zover

Maar goed, jij wilde toch zo graag bas spelen ?

Re: intonatie

Ik snap eerlijk gezegd niet zo goed wat je bedoelt. Je kunt een toon wel hoger maken als de befrette bas eenmaal gestemd is door de snaar op te drukken, maar nooit lager, tenzij je aan de knoppen gaat draaien. Dus écht perfect intoneren lijkt me een illusie.