Alles wat met bassen te maken heeft is welkom!

General Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
"Een docent is een opleider geen opvoeder"

Omdat Jacques z'n post over contrabas lessen helemaal van het spoor dreigt te geraken, een nieuwe post over de taak van een docent.

De uitspraak "Een docent is een opleider geen opvoeder" geeft genoeg stof om een nieuwe thread te starten lijkt me.

Als een student beslist om niet te werken aan de opdracht(en) van zijn leraar dan kan de leraar in kwestie daar inderdaad niets aan doen. Je kan echter de hele zaak ook vanuit een ander oogpunt bekijken : Is het enthousiasme/engagement waarmee die docent zijn leerling benadert niet voor een groot stuk bepalend ?
Mijn mening hieromtrent is eenvoudig : een docent is evenzeer een opleider als een opvoeder, of zou het toch moeten zijn !
Kan er sprake zijn van opleiding zonder een zekere vorm van opvoeding ? Onder opvoeding versta ik dan b.v. de student luistersuggesties te doen. Je kan dan wel jazz gaan studeren bij een privéleraar maar als er in je CD rek geen enkele jazz CD te vinden is en je nog nooit gehoord hebt van b.v. Ray Brown dan vertraagt dat zeker en vast je ontwikkeling. Breng dus een leerling in contact met jazz (en muziek in het algemeen) en maak hem nieuwsgierig ! = Opvoeding
Over hoe je efficiënt je lesmateriaal instudeert kan een docent eveneens een belangrijke bijdrage leveren.
Veel studenten missen een zekere routine maar als je eens een goede studeergewoonte hebt aangeleerd dan gaan de zaken ineens veel makkelijker en beleef je ééns zo veel plezier aan het studeren. Ook dat is opvoeding.
Ongeacht je leeftijd of talent heb je als student recht op een geëngageerde leraar maar je moet dat zelf uiteraard ook zijn, anders blijf je beter thuis.

Re: "Een docent is een opleider geen opvoeder"

"Mijn mening hieromtrent is eenvoudig : een docent is evenzeer een opleider als een opvoeder, of zou het toch moeten zijn !"

Hebben we het hier over 'Basskids' of les voor volwassenen

"Onder opvoeding versta ik dan b.v. de student luistersuggesties te doen. Je kan dan wel jazz gaan studeren bij een privéleraar maar als er in je CD rek geen enkele jazz CD te vinden is en je nog nooit gehoord hebt van b.v. Ray Brown dan vertraagt dat zeker en vast je ontwikkeling. Breng dus een leerling in contact met jazz (en muziek in het algemeen) en maak hem nieuwsgierig ! = Opvoeding"

Hoewel zo'n leerling misschien weinig kennis heeft van jazz bewijst het feit dat hij/zij voor een jazz-opleiding kiest wel dat hij/zij hier reeds in geïnteresseerd is. Die luistersuggesties zie ik dan ook gewoon als studiemateriaal.


Off topic:
Iemand die net als ik nog weleens een regeltje programmeert leest in je bericht overigens ook dat "in contact brengen met" en "nieuwsgierig maken" niet gelijk zijn aan opvoeden. != betekent in de meeste programmeertalen namelijk "is niet gelijk aan" in tegenstelling tot == dat "is gelijk aan" betekent

Re: "Een docent is een opleider geen opvoeder"

Misschien had ik gewoon moeten reageren met "Docent != opvoeder", dan hadden we daar om verschillende redenen mee eens kunnen zijn

Re: "Een docent is een opleider geen opvoeder"

Als ik discussies over het muziekleraarschap lees of hoor moet ik altijd hieraan denken

Re: "Een docent is een opleider geen opvoeder"

Wat een engagement
Prachtig !