Alles wat met bassen te maken heeft is welkom!

General Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
2-5-1

Philip,

In de les Moduleren schrijf je:
"Met twee-vijf-een worden de akkoorden bedoeld op de tweede, de vijde en de eerste trap van een toonladder (zie les 59). Zoals je kunt horen als je even een septiem akkoord speelt op de piano, leidt dat septiem akkoord behoorlijk dwingend naar het akkoord op de eerste trap van de toonladder waar dat septiem akkoord de vijfde trap van is."

Ik zit al een tijdje te kauwen op deze materie, aan de hand van het voorbeeld dat je bij je les geeft: Solar. Ik moet bekennen dat ik de theorie (de les) niet aan de praktijk (Solar) kan linken. 2-5-1, zijn dat de 2e, 5e en 1e noot die je speelt van het akkoord waar je naartoe wil? Kan je me vertellen waar in dat nummer de 2e,5e en 1e gespeeld worden en ten opzichte waarvan die dan de 2e, 5e en 1e vormen?

Je hoeft je niet te haasten, volgend jaar is ook goed hoor...

Groeten,

Sam

Re: 2-5-1

Hoi Sam,
Het gaat erom dat er op elke trap van een toonladder een akkoord gebouwd kan worden, wat ik in les 59 heb geprobeerd duidelijk te maken. Met twee-vijf-een wordt dus het akkoord op de tweede toon van een toonladder bedoeld, de vijfde trap en de eerste trap. Bij F majeur is de tweede toon van de toonladder een G. Stapelen we binnen F majeur drie tertsen bovenop de G, dan wordt het G akkoord G-Bb-D-F, oftewel een G mineur akkoord, De vijfde toon van de toonladder van F majeur is de C. Stapelen we binnen F majeur drie tersen bovenop de C, dan krijgen we C-E-G-Bb, oftewel C7. Kijk nu eens naar maat 3, 4 en 5 van Solar, en je ziet een keurige twee-vijf-een om te moduleren naar F. Dat is niet de enige modulatie, want in maat 7 tot en met 9 volgt er weer een, namelijk een twee-vijf-een in Eb majeur. Fm7 is namelijk het akkoord dat op de tweede toon van de toonladder van Eb wordt gebouwd, en Bb7 het akkoord dat op de vijfde toon van de toonladder van Eb wordt gebouwd. In maat 10 en 11 zien we een twee-vijf-een in de toonladder van Db majeur, waarna het schema wordt besloten in de laatste maat met een twee-vijf om terug te keren naar de een, de C mineur van de eerste maat. Je kunt in dit nummer dus so wie so soleren in C mineur, F majeur, Eb majeur en Db majeur. Je kunt gerust stellen dat jazz muzikanten enorm geilen op akkoorden en toonladders, dat moge duidelijk zijn. Hmmmmmmm, heerlijk al die akkoorden en toonladders!
Groet Philip