Alles wat met bassen te maken heeft is welkom!

General Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
een praktisch vraagstuk

Hoi,

De onderstaande vraag is voor sommige misschien lastig te begrijpen omdat deze echt iets weergeeft waar ik mee stoei. En mocht ik een antwoord krijgen wat verhelderend werkt, dan denk ik echt dat ik voor mezelf ineens veel meer weet.

Wat is het geval (er zoveel het geval bij mij....;):

Ik luister wel eens een nummer waar de bassist alleen maar de tonen D-C-B-G speelt. Steeds weer, niks anders.

De begintoon van het nummer is een D. Betekent dit nu dat de bassist de tonen D C B en G uit de D-ladder heeft gehaald ?
Welke tonen kan ik nu nog meer spelen, om meer dan alleen maar die D C B en G te spelen.
Hoe kan ik nu te werk gaan op mijn bas, tijdens het spelen van die vier tonen, zodat ik extra tonen kies die obv theoretische principes kloppend zijn.

En waar ik nu ook nog aan denk: moet ik tijdens het spelen van de D een toon kiezen uit de D-ladder, tijdens het spelen van de C een toon kiezen uit de C ladder, tijdens het spelen van de B uit de B-ladder....OF heb ik geen 4 ladders nodig maar slechts 1 ladder, omdat deze D C B en G (patroontje wat de bassist speelt) juist in 1 ladder zit ?

Hier doorzie ik iets niet denk ik.

Tja, lastig te omschrijven....

Groet, Joris.

Re: een praktisch vraagstuk

Beste Joris,
Niemand zal je kunnen zeggen welke noten je bij dit loopje kunt spelen zonder meer informatie. Het is niet genoeg om naar het basloopje te kijken om te weten welke noten je nog meer kunt spelen. Daarvoor moet je weten in welke toonaard(en) het stuk staat en welke akkoorden er worden gespeeld. Dat zul je dus per se eerst moeten uitvogelen. Het loopje dat jij noemt kan in G staan, in D mineur, in C majeur, in E mineur, in C melodische mineur en zo zijn er nog wel wat mogelijkheden... Als je door hebt in welke toonaard er gespeeld wordt (of toonaarden) kun je de noten van de desbetreffende toonladder(s) gebruiken voor je loopjes en solo's. Maar zonder die informatie kom je er nooit.
Groet Philip

Re: een praktisch vraagstuk

Hoi Joris,

Ook mijn kennis is nog beperkt maar laat ik een poging wagen in het verlengde van wat Philip al schreef. Mocht ik er langs zitten dan hoor ik het graag.

Als je een nummer probeert te analyseren, probeer dan altijd naar een reeks van akkoorden te kijken. Een akkoord op zichzelf geeft maar een deel van de informatie. Over een Amin7 akoord kun je in C majeur spelen of A mineur (dit zijn parallele toonladders) maar wordt het Amin7 akkoord gevolgd door bijvoorbeeld Gmaj7 (de tweede trap van Gmaj7 is Amin7) dan kun je er ook voor kiezen om over de twee akoorden in G majeur te lopen.

Ik bedoel dit absoluut niet vervelend of belerend (ik heb zelf ook nog enorm veel te leren) maar lees les 59 nog eens door en probeer de consequenties van wat daar staat te begrijpen. Als je vervolgens nummers gaat analyseren zul je merken dat je op bepaalde zaken vastloopt. Door hier oplossingen voor te zoeken zul je merken dat je enorm veel leert. (Tot zover dominee Martijn )

Nogmaals ik hoop niet dat dit vervelend over komt. Ik zit ook min of meer in het zelfde, meestal toch erg plezierige, schuitje en ik herken mezelf daarom ook erg in de vragen die je hebt.

Succes,

Martijn

Re: een praktisch vraagstuk

Hoi Philip,

Aan Philip: hoe kan ik achter de akkoorden van dit muziekstuk komen en in welke toonaard het staat ? Dat heb ik volgens jou dus nog nodig. Dan ga ik dat uitzoeken.
En Martijn: ik ben een man van geduld, dus je komt helemaal niet vervelend over. Integendeel. Als leraar van 30 kinderen moet je het nodige geduld hebben.
Leuk dat er hier snel en betrokken gereageerd wordt op vraagstukken.

Groet, Joris.

Re: een praktisch vraagstuk

Hoi Joris,

Wat de akkoorden van het nummer betreft. Allereerst zou je kunnen proberen om te kijken of je bijvoorbeeld met band-in-a-box (biab) het nummer kan 'kopieren'. Je pakt je bas er bij zoekt de grondtoon op waarna je met biab probeert het akkoord te achterhalen. Zo zou je het hele schema kunnen proberen te achterhalen. Als het schema niet te complex is en er zitten niet allerlei exotische akkoorden in is dit denk ik te doen.

Een andere eenvoudigere methode is te proberen het schema op de kop te tikken van het betreffende nummer.

Als je de titel en artiest van het nummer weet wil ik ook best een poging wagen om het schema te achterhalen.

Martijn

Re: een praktisch vraagstuk

She Sells Sanctuary - The Cult

de akkoorden die ik speel in dit nummer zijn D-G-B-A.
Wat het schema dan is, weet ik niet.

Kijk maar of je het schema kunt achterhalen. Bvd.

Groetjes Joris.

Re: een praktisch vraagstuk

Hoi Joris,

Ik heb even gekeken wat ik kon vinden. Ik kom op verschillende plaatsen tegen dat de gebruikte akkoorden zijn: D (maj7 ?)/Cadd9/G (maj7 ?). Als inderdaad de maj7 akkoorden bedoeld worden, waar ik hier vanuit ben gegaan, lijkt het erop dat dit nummer in G majeur staat geschreven. Als je dus andere tonen wil gebruiken kun je kiezen uit tonen uit de G majeur toonladder (G A B C D E F# G).

Martijn

Re: een praktisch vraagstuk

Ok, mooi.

Maar jij zet bijv. achter de D tussen haakjes (maj7), hoe weet jij dan dat maj 7 erbij hoort ? Ergens anders die ik iets met 9 staan, waarom hoort dat dan bij die toon C ?
Ik denk gewoon van: er zit een D, C en G in, en die horen thuis in die of die ladder.

Kun je dat proberen uit te leggen ?

Groetjes Joris.

Re: een praktisch vraagstuk

Hoi Joris,

Dit is wat ik concreet gevonden had over de gebruikte akkoorden:

D (x00232, dit is een tabulatuur notitie, x is in dit geval de e snaar niet aan slaan, 2 is hier de 2de fret op de g snaar, 3 de derde op de b en 2 de 2de op de e'), Cadd9 (032030) en G (320033). Als je dit uitschrijft vindt je drieklanken en om het akkoord volledig te bepalen heb je volgens mij een vier klank nodig (drie intervallen). Deze akkoorden passen volgens mij in elk geval in de G majeur ladder.

Martijn

Re: een praktisch vraagstuk

Beste Joris,
Hoi Joris,
Ik krijg uit je antwoorden de indruk dat je misschien nog niet helemaal begrepen hebt wat een akkoord, een toonladder en een toonaard izijn. Het loopje dat jij op je bas speelt, is iets anders dan een akkoord of een schema. Dat is gewoon een basloopje, dat meestal in de buurt blijft van de grondtonen van een akkoord. Een akkoord echter is een samenklank van minstens drie noten die tegelijkertijd gespeeld worden. Meestal wordt er in één maat één akkoord tegelijk gespeeld, in de jazz zijn dat er regelmatig meer. Na een vast aantal maten komt er dan weer een ander akkoord, enz. Na een bepaalde hoeveelheid maten begint de zaak dan weer opnieuw. Een keer die hoeveelheid maten met akkoorden heet een akkoordenschema. Uit die akkoorden en de melodie kun je afleiden in welke toonaard de zaak staat, bijvoorbeeld G majeur, C mineur of F majeur, ik noem maar wat. Wat een toonladder is (bijv. majeur of mineur) wordt bepaald door de toonsafstanden tussen de noten, zoals ik nu nog wat uitgebreider heb uitgelegd in basles 59.
Ik denk ook dat het stuk dat je noemde waarschijnlijk in G majeur staat, al is dat niet met zekerheid te zeggen zonder de melodie te kennen. Ik heb ook even gekeken via Google wat er over dat nummer gemeld wordt, en dan hebben ze het alleen over drieklanken, m.u.v. die C. Overigens: als het stuk in G staat, zou je een D7 verwachten i.p.v. een D maj., omdat er in de toonladder van G wel een C zit en geen C#.
Hoe je akkoorden kunt bouwen op de noten van een akkoord wordt uitgebreid uitgelegd in basles 59. Als je die les begrijpt, snap je de vorige opmerkling ook beter...
Zet hem op!
Groet Philip

Re: een praktisch vraagstuk

Hoi Philip, Martijn,

Bedankt voor jullie informatie. De basles 59 heb ik verschillende keren doorgelezen en daar zie ik inderdaad dat je op elke trap van de toonladder een akoord kunt bouwen. Die les is me ook gewoon duidelijk, dat is het vervelende haha.
Het verhaal over een majeur en mineur toonladder is me ook duidelijk. Bij majeur een half tussen 3/4 en 7/8 en bij mineur een half tussen 2/3 en 6/7.
Dat de afstand tussen twee tonen 2 of 1,5 kan zijn (grote of kleine terts), komt in de elementaire theorie juist heel duidelijk naar voren.

Maar ik denk dat ik de verbinding tussen een aantal basiszaken niet snap, zoals inderdaad een akkoord, basloopje, schema etc. etc.

Ik kan niet zo goed uitleggen waar ik tegenaan loop. Ik speel bijv. geregeld een 12 matig bluesschema, 1e, 4e en 5e trap. Die dingen doorzie ik bijvoorbeeld prima, geen probleem, maar er is iets wat ik niet weet als het over het verbinden van toonladders gaat (van de ene in de andere lopen..) dat is het ook volgens mij.

Ik denk dat de ervaring die ik nog op ga doen er uiteindelijk voor zorgt dat ik mij probleem wel onder woorden kan brengen.

De lessen op deze site hebben er in ieder geval voor gezorgd dat ik over muziek en andere zaken positiever ben gaan denken. Dat kun je alleen maar als een compliment Philip.
Jouw lessen besteden naast theoretische zaken ook aandacht het opbouwen van een juiste "mind" als je bezig bent met jezelf en je spel. Die combinatie zul je echt niet in elk lesmateriaal wat online staat ontdekken.

Groetjes Joris!

Re: een praktisch vraagstuk

Bedankt voor het compliment Joris!
Groet Philip