Alles wat met bassen te maken heeft is welkom!

General Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
Artikelen over muziek op mijn website

Lang geleden dat ik deze site bezocht heb maar ik heb de laatste tijd maar weinig bas gespeeld en me vooral toegelegd op het spelen op mijn nieuwe bugel. Sinds februari van dit jaar heb ik mijn eigen website www.kdwindturbines.nl Zoals de naam aangeeft vindt u op deze website informatie over windturbines maar onder het menu "no windenergy" vindt u een aantal artikelen over muziek waarvan er weer enkelen gaan over de contrabas. Sommige artikelen zijn ooit opgenomen als basles.