Return to Website

Betzinger Hocketse

In diesem Forum könnt ihr Nachrichten hinterlassen, Kritik üben, Bilder posten, Fragen stellen und......... . Mehr Kommunikationsmöglichkeiten bietet Werners Deutsch-Amerikanisches Forum, allerdings muss man sich dort registrieren um lesen oder posten zu können


Betzinger Hocketse
Start a New Topic 
Author
Comment
Sonntags Gedichtle


Am Fuaderhusle


An meim Feaschter hentanaus,
dao hangt jetzt a Vogelhaus,
ond i guck en Seelaruha,
llig selle Vgel zua,
dia-sell ischt ja wohl bekannt-
om dia Zeit viel Sorga hant.

Ond denk mrso mei Sach,
wann no ls von Nochbers Dach
kommt a Moisle-ois, zwoi, drei,
grad als sags: I ben so frei!
Ond zom Dank, doa zwitscherts hell-
nao verschwendets wieder schnell.

Zmal-em Buschdrnebadra'
fangt a Spatz zom tschlpa a',
duat ond treibt wia narret om,
hopft ao schliealich vollends rom,
grad als wrs am End a Gnad,
da r ao an Honger hat.

Zletschta hockt rmiddlescht nei',
schieabt ond sackaetfeschte ei',
pluschtret auf sei Feadrakloid
ond macht sich em Hanf dren broit.
Fr sell Moisle ond an Fenk,
dao stahts schleacht, wenn i s bedenk!

llaweil no-en oira Tour
frit dr Spatz-von Dank koi Spur,
omkaihrt grad: dean plaogt dr Neid!
Wann dees noh koi O'glck geit?!
Gera hollt a flenka Katz
so an fetta, domma Spatz...

Freile-s hoit an alta Regel:
Sodde geits-ond andre Vgel!


(Rudolf Weit)

Noch was vom gleichen Autor

s Kenderfescht

Schao am morgneds ischt a Aufruahr,
wann dr sag, em ganza Haus.
D Muadder wscht grad fr da Vadder
schnell a Prle Socka raus.
Schlialich mua se lle richda:
d Kender ond da Vadder ao!

Eah s noh losgeht mit-m Feschda
ka se kaum vor Mede staoh.
Bloamakrnzla, bonde Bnder -
narr - an lles hat se denkt,
ond se ischt fei volla Sorga,
wann d Musik durch d Straa klengt.

"Ischt mei Mdle ao de Sauberscht? -
Sitzt em Vadder sei Krawatt?"
Ond se ischt nao airscht fei zfrieda,
wann dui Gschicht en Ordnong gaht.

Auf-m Feschdplatz aber doba
fahlt se zmaol sich wieder jong,
denn dia viele froahe Kender
brenget jeda ja en Schwong.
Bei de Roiga, bei de Spieler
wr am liabschda se drbei,
ond auf oirmal hairt mr s senga
middla onder d Kender nei.

Guck - sogar ao d Herra Lehrer,
dia send ja ganz anderscht heut.
Mit ma Rsle dren em Knopfloch
send se grad wia ander Leut,
denket heut net an d Vokabla
ond an d Quadratur vom Krois -
noi - se stemmet keck a Kragle -
s Wetter macht oim schlialich hoi!

Bis nao schlialich gega Aobed,
ah se gnuag hat voll d Musik,
standet nohmaol lle zsamma,
horchet zua em letzschda Stck ...
Langsam ziagt ma na en Flecke,
ebbes mad, doch volla Freud.
Kaum staht heut dr Mond am Heammel,
schlaofet diaf de kloine Leut ...

Re: Sonntags Gedichtle

Der muss scheint mehr Gedichte uebers Kenderfest geschriebe hann. I hann no a ander Version:

s' Kenderfescht

Schao am morgneds ischt a Aufruahr,
wann dr sag, em ganza Haus.
D Muadder wscht grad fr da Vadder
schnell a Prle Socka raus.
Schlialich mua se lle richda:
d Kender ond da Vadder ao!

Eah s noh losgeht mit-m Feschda
ka se kaum vor Mede staoh.
Bloamakrnzla, bonde Bnder -
narr - an lles hat se denkt,
ond se ischt fei volla Sorga,
wann d Musik durch d Straa klengt.

"Ischt mei Mdle ao de Sauberscht? -
Sitzt em Vadder sei Krawatt?"
Ond se ischt nao airscht fei zfrieda,
wann dui Gschicht en Ordnong gaht.

Auf-m Feschdplatz aber doba
fahlt se zmaol sich wieder jong,
denn dia viele froahe Kender
brenget jeda ja en Schwong.
Bei de Roiga, bei de Spieler
wr am liabschda se drbei,
ond auf oirmal hairt mr s senga
middla onder d Kender nei.

Guck - sogar ao d Herra Lehrer,
dia send ja ganz anderscht heut.
Mit ma Rsle dren em Knopfloch
send se grad wia ander Leut,
denket heut net an d Vokabla
ond an d Quadratur vom Krois -
noi - se stemmet keck a Kragle -
s Wetter macht oim schlialich hoi!

Bis nao schlialich gega Aobed,
ah se gnuag hat voll d Musik,
standet nohmaol lle zsamma,
horchet zua em letzschda Stck ...
Langsam ziagt ma na en Flecke,
ebbes mad, doch volla Freud.
Kaum staht heut dr Mond am Heammel,
schlaofet diaf de kloine Leut ...


(Rudolf Weit)