Vi viser ikke dit navn, adresse eller telefonnummer i annoncen, det skal du selv tilføje i beskrivelsen, hvis du vil have det offentliggjort. Systemet skjuler dine personlige oplysninger, men gør det alligevel muligt for en besøgende og interesseret "bytter" i at kontakte dig direkte fra annoncen via e-mail. Hvis du har specielle krav, skal du blot skrive det i din annonce. Teksten skrives med dine egne formuleringer, så du har selv kontrol over din annonce. Du bestemmer selv hvor længe annoncen skal vises, skriver du ikke noget er max. 90 dage og slettes derefter automatisk. Vælg et kodeord i formularen, så kan du selv rette teksten, hvis det bliver nødvendigt.Byt bolig eller fritidshus i ferien, du kan oz indtaste en lejeboligannonce

Her kan du gratis annoncere din lejebolig, bolig eller dit fritidshus til "feriebytte eller leje"  Contact the Classified Ad OwnerPlease enter your Password:

(back)


Powered by Bravenet


Sommerhuse-online kan hjælpe dig til at finde både nationale og internationale boligbyttemuligheder
Hvis du har specielle krav, skal du blot skrive det i din annonce. Teksten skrives med dine egne formuleringer, så du har selv kontrol over din annonce.